Bergkvist AB
  • Grustag
  • Entreprenad
  • Sten och grus

Bergtäkt

Bergkross & Makadam - från vår egen bergtäkt i Myrsjö utanför Avesta

Bergkross används till bärlager, slitlager och förstärkningslager samt vid vägkonstruktioner och på gårdsplaner. Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning.

Bergkross 0/16
Bergkross 0/32
Bergkross 0/64
Bergkross 0/90
Bergkross 0/150
Makadam 2/8
Makadam 4/8
Makadam 8/11
Makadam 8/16
Makadam 16/32
Stenmjöl 0/4
Stenmjöl 0/8

Ring oss så berättar vi mer kring produkterna & användningsområde.

Vi är ett CE-godkänt företag

Vi är ett CE-godkänt företagFör mer info

Helena Bergkvist
helena.bergkvist@bergkvistab.se
Växel 0226-503 33

Hasselfors Garden
Jord
Grus
Sten

 

© Bergkvist AB 2016 | keyla design